ornatt online shop guidance - img

من یه برنامه نویسم!

برنامه نویسا موجوداتی منزوی هستن که بیست و چهار ساعت میشینن چشم میدوزن به یه مانیور و با صفحه کلید ور میرن ماشالله دست به تایپشونم خیلی توپه.